HENKILÖSTÖ

PALVELEVA, AMMATTITAITOINEN SIIVOUSLIIKE

Me pyrimme aina henkilöstöpolitiikassamme ja -valinnoissamme siihen, että henkilökuntamme jäsenet ovat motivoituneita, työssään viihtyviä, alan ammattilaisia. Nimeämme kuhunkin kohteeseen omat siivoojat sekä koulutetun varahenkilöstön sijaisuuksien ajaksi.

HUOLEHDIMME TYÖNTEKIJÖIDEMME HYVINVOINNISTA

Kehitämme ja ylläpidämme henkilöstömme hyvinvointia ja ammattitaitoa useilla eri tavoilla. Me opastamme, kannustamme ja palkitsemme korkean työmotivaation ylläpitämiseksi. Työntekijöidemme viihtyvyyttä lisää myös siivousliikkeemme oikeudenmukainen ja arvostava työilmapiiri.